Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Pracownicy służby BHP, osoby wykonujące zadania tej służby, społeczni inspektorzy pracy oraz wszelkie inne osoby uczestniczące w postępowaniach powypadkowych prowadzonych w zakładach pracy powinny posiadać szeroką wiedzę na temat przyczyn występowania wypadków, zasad postępowania w razie ich wystąpienia oraz przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Stąd potrzeba nieustannego doszkalania i poszerzania swojej wiedzy. Warsztaty doskonalące na temat wypadków przy pracy dają szansę usystematyzowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości i umiejętności.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu „Wypadki przy pracy”?
Wypadek może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy. Czasami jest rezultatem zaniedbań i zawinionego działania. Innym razem wynikiem fatalnego zbiegu okoliczności. Bez względu na przyczynę z reguły powoduje panikę i skłania do chaotycznych działań. Osoby nieposiadające wiedzy na temat postępowania powypadkowego nie poradzą sobie dobrze w tej sytuacji.

Dlatego właśnie warto wziąć udział w warsztatach doskonalących, których głównym celem jest praktyczne podejście do działań powypadkowych. Niezbędnym elementem szkolenia jest przekazanie podstaw teoretycznych i uporządkowanie wiedzy w tym obszarze. Organizatorzy szkolenia główny nacisk kładą na stronę praktyczną zagadnienia. Stąd w trakcie warsztatów dokonywana jest gruntowna analiza specyficznych zdarzeń. Przykładem są prace na wysokości czy prace w wykorzystaniem maszyn. Tutaj do wypadków dochodzi częściej, niż np. biurze.
Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne wypadków przy pracy, kategorie wypadków oraz ich charakterystyczne cechy. Dowiadują się, w jaki sposób należy dokumentować okoliczności wypadku przy pracy. Przede wszystkim zaś uczą się ustalania przyczyn wypadków i stopnia odpowiedzialności pracodawcy, któremu jako służba bhp podlegają. Nie mniej istotne jest ustalenie stopnia odpowiedzialności pracowników. Jednym ze szczegółowo omawianych zagadnień są dowody w postępowaniu wypadkowym.

Dzięki temu, że szkolenie prowadzone jest przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, a zarazem doświadczonego specjalistę w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, uczestnicy warsztatów mogą liczyć na sporą dawkę rzetelnej wiedzy podpartej konkretnymi przykładami.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *