Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej nakłada na wszystkich pracowników, którzy realizują procedury związane z rentgenodiagnostyką, radiologią zabiegową, medycyną nuklearną oraz radioterapią obowiązek odbycia szkolenia z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta. Po odbyciu szkolenia przeprowadzany jest egzamin testowy. W wyniku pozytywnego zaliczenia egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymują specjalny certyfikat, ważny przez okres 5 lat.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?
Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: wszyscy, którzy wykonują i nadzorują badania oraz zabiegi przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego. Lista jest dosyć długa. Wskazane rozporządzenie wymienia następujące kategorie osób zobowiązanych do odbycia szkolenia:

– lekarze radiolodzy,
– lekarze wykonujący procedury radiologiczne z zakresu radiologii zabiegowej oraz
– lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.

Na liście znaleźli się także lekarze wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej, lekarze wykonujący zabiegi radioterapii, oraz lekarze dentyści, którzy wykonują procedury z zakresu radiologii stomatologicznej. Obowiązkiem objęty jest także personel obsługujący aparaty do densytometrii kości. Kolejne grupy zawodowe na liście to technicy elektroradiologii, fizycy medyczni oraz pielęgniarki biorące udział w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej.

Dlaczego szkolenie z ochrony radiologicznej pacjenta jest takie ważne?
Osoby poddane ekspozycji na promieniowanie są narażone na niebezpieczne konsekwencje promieniowania jonizującego. Należy pamiętać o tym, że promieniowanie nie jest obojętne dla zdrowia. Prowadzi między innymi do powstawania nowotworów. Oczywiście mowa o bardzo dużych dawkach promieniowania. Nie należy zbytnio demonizować tematu, jednak podstawowe zasady bezpieczeństwa należy znać i bezwzględnie stosować. Lekarzy zawsze obowiązuje zasada, że korzyść wykonania danego badania powinna być większa, niż ryzyko wykonania. Obowiązują tu międzynarodowe normy związane z ochroną radiologiczną.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *