Przebieg wstępnego szkolenia BHP

Przebieg wstępnego szkolenia BHP

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy bez szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Polskie przepisy nakładają obowiązek dwóch rodzajów szkoleń: wstępnych oraz okresowych. Szkolenie wstępne jest niezwykle istotne. Pracodawca nie może, bowiem dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy bez wystarczającej znajomości zasad i przepisów BHP.

Jaki jest cel szkolenia wstępnego?
Szkolenie wstępne organizuje pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma ono na celu dostarczenie pracownikowi zarówno wiedzy, jaki umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Szkolenie musi uwzględniać aktualne przepisy i zasady BHP. Pracownik powinien w jego trakcie poznać wszelkie zagrożenia związane z pracą na konkretnym stanowisku. Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części: ogólnego instruktażu oraz instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny
Instruktarz ogólny polega na zapoznaniu pracownika zarówno z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, jak i obowiązującymi na terenie danego zakładu. Dodatkowe zasady wynikają np. z regulaminu zakładowego czy zasad udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż taki muszą odbyć nie tylko nowo zatrudnieni pracownicy. Jest obowiązkowy również dla studentów odbywających praktyki oraz uczniów szkół zawodowych, których zatrudnia się w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy
Instruktaż stanowiskowy ma miejsce już na konkretnym stanowisku pracy. W trakcie jego trwania pracownik zapoznany zostaje z zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zadań służbowych oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy.

Składa się z czterech podstawowych etapów. Pierwszym jest wstępna rozmowa z instruktorem. Tę rolę może pełnić przełożony, mistrz czy brygadzista. Drugi etap instruktarzu obejmuje pokaz i wyjaśnienie, jakie zadania będzie wykonywał pracownik z zachowaniem zasad BHP. Kolejnym etapem jest próbne wykonanie wszystkich pokazanych czynności pod okiem instruktora i z jego ewentualnymi korektami. Ostatnim etapem instruktażu stanowiskowego jest praca pracownika jeszcze pod nadzorem instruktora.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *