Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) – charakterystyka i cel szkolenia

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) – charakterystyka i cel szkolenia

Rynek pracy jest coraz bardziej zainteresowany fachowcami posiadającymi konkretne umiejętności. Stąd popularność rozmaitych kursów zawodowych czy szkoleń doskonalących. Zdobyte w ten sposób certyfikaty i zaświadczenia są realną szansą na dobrze płatną i pewną pracę. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141) należy do specjalistycznych kursów zawodowych. Przeznaczony jest dla pracowników, którzy wcześniej ukończyli już kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) albo ukończyli podstawowy kurs spawania metodą TIG, według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.

Cel kursu
Organizatorzy kursu stawiają sobie za cel odpowiednie przygotowanie kursantów do spawania blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG. Zależy im w szczególności na świadomym stosowaniu przez spawacza wyżej wymienionej metody oraz nabyciu wiedzy na temat bezpiecznych warunków pracy. Celem kursu jest również przygotowanie uczestników pod kątem teoretycznym i praktycznym do odbycia egzaminu końcowego, który jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach tak, aby zakończył się on dla nich wynikiem pozytywnym.

Krótka charakterystyka kursu
Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Szkolenie teoretyczne dotyczy między innymi wiadomości potrzebnych spawaczowi podczas spawania metodą TIG. Powinien on znać sposoby przygotowania materiału do procesu spawania, wiedzieć, jakie są parametry spawania, umieć wyróżnić techniki wykonywania złącz. Bardzo ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie kursu są zagrożenia związane z procesem spawania oraz możliwości ich wyeliminowana. Zdobyta wiedza teoretyczna jest bazą do części praktycznej szkolenia. Organizatorzy przygotowują zestaw ćwiczeń wykonywanych przez uczestników szkolenia. Ciekawym elementem szkolenia jest organizowany na samym początku pokaz spawania przeprowadzany przez instruktorów.

Kurs kończy się egzaminem końcowym. Po jego pozytywnym zdaniu kursanci mogą otrzymać uprawnienia do wykonywania spoin czołowych blach oraz rur metodą TIG (141). Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualnymi normami.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *