Korzystanie z wózków widłowych, a przepisy BHP

Korzystanie z wózków widłowych, a przepisy BHP

Wózki widłowe używane są coraz częściej w zakładach pracy. Aby jednak pojazdy tego typu mogły być dopuszczone do użytkowania, muszą spełniać pewne standardy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ergonomię. Przepisy BHP jasno określają, kiedy wózek może być legalnie używany.

Jakie wymagania musi spełniać wózek widłowy?
Przede wszystkim pojazd powinien być sprawny. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie okresowej konserwacji oraz przeglądów technicznych. Tych kwestii musi przypilnować pracodawca, który zgodnie z przepisami ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W zależności od rodzaju silnika wózki możemy podzielić na spalinowe i elektryczne. Przepisy nie dopuszczają do używania w zamkniętych pomieszczeniach wózków spalinowych. Są one, bowiem napędzane benzyną etylizowaną albo zawierającą inne środki toksyczne. Należy je zastąpić wózkami akumulatorowymi.

Wózki widłowe podnośnikowe, które wyposażone są w mechaniczny napęd podnoszenia obejmuje dozór techniczny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku butli stosowanych w pojazdach zasilanych silnikiem spalinowym. Należy w związku z tym wykonywać konserwację i okresowe przeglądy, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Również obsługa takiego wózka musi być zgodna z DTR.

Jakie wymagania powinien spełniać operator wózka widłowego?
Pierwszym z wymogów jest co najmniej podstawowe wykształcenie. Osoba, która takie posiada może ukończyć kurs operatorów wózków widłowych, zgodny z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki. Kurs taki obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin praktyki. Po odbyciu kursu należy zdać egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Jednak to nie wszystko.

Wskazane jest także posiadanie prawa jazdy kategorii B. Należy dostarczyć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania wózkiem. Oczywiście po przejściu odpowiednich badań psychotechnicznych. Pracownik, który posiada stosowne uprawnienia albo uzyskał imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego na terenie danego zakładu pracy może przystąpić do pracy dopiero po odbyciu instruktażu stanowiskowego. Jego obowiązkiem jest również zapoznanie się z Dokumentacją Techniczno-Ruchową pojazdu, który ma obsługiwać.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *