Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących – charakterystyka i cel szkolenia

Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących – charakterystyka i cel szkolenia

Wózki jezdniowe są bardzo popularne w rozmaitych zakładach pracy, szczególnie zaś firmach zajmujących się magazynowaniem oraz transportem. Umożliwiają, bowiem łatwe i szybkie przewożenie towarów o dużej masie, znacznie usprawniając pracę. W języku potocznym funkcjonują najczęściej, jako wózki widłowe lub widlaki. Spotykane są również nazwy sztaplarki oraz raki. Na operatorach wózków jezdniowych spoczywa spora odpowiedzialność. Korzystanie z tych pojazdów może, bowiem generować pewne niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne są szkolenia umożliwiające nie tylko zdobycie potrzebnych uprawnień, ale zapewniające sporą dawkę wiedzy i umiejętności.

Dlaczego warto skorzystać z kursu obsługi wózków jezdniowych unoszących?
Kurs obsługi przygotowuje uczestników do pełnienia zadań operatorów wózków widłowych. Chodzi zarówno o przygotowanie merytoryczne, jak i praktyczne. W trakcie kursu mogą oni zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi obsługę wózków widłowych. Następnie poznają bardzo dokładnie budowę tych urządzeń, sposób ich działania oraz elementy zabezpieczające. Podczas kursu poruszane są również zagadnienia związane z techniką transportu ładunków. Kursanci uczą się efektywnego, a zarazem bezpiecznego wykonywania wszystkich operacji. Dowiadują się jak optymalnie wykorzystać wózek jezdniowy.

Kurs kończy się uzyskaniem odpowiedniego zaświadczenia, które potwierdza zdobycie kwalifikacji. Posiadając zaświadczenie możemy zdobyć wysoko cenione na rynku pracy kwalifikacje Urzędu Dozoru Technicznego, a to już tylko krok od znalezienia dobrej pracy w charakterze operatora wózka widłowego. W szkoleniach mogą wziąć udział nie tylko osoby delegowane do odbycia kursu przez swojego pracodawcę, ale również wszyscy, którym zależy na poszerzaniu kwalifikacji zawodowych. Warunkiem jest ukończenie osiemnastu lat oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy operatora.

Szkolenie bardzo często staje się furtką do poniesienia kwalifikacji albo całkowitego przekwalifikowania zawodowego. Rynek pracy jest pełen ofert dla operatorów wózków widłowych. Dlatego warto wykorzystać możliwości, jakie daje kurs.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *