Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Do szczególnych rodzajów przewozu drogowego należy transport ładunków niebezpiecznych. Firmy, które zajmują się świadczeniem usług w zakresie transportu towarów niebezpiecznych powinny spełnia szereg wymagań oraz przestrzegać wielu zasad wynikających z regulacji prawnych. Od właściwego zorganizowania przewozu, zależy jego bezpieczeństwo. Tutaj liczy się nie tylko całościowe spojrzenie na pojazd, ale również szersze dotyczące samego ładunku oraz opakowania. Należy podkreślić, że zarówno środek transportu, jak i opakowania muszą być dostosowane do rodzaju przewożonych towarów.

Towary niebezpieczne, czyli jakie?
Jakie towary kwalifikowane są, jako niebezpieczne? Lista jest dosyć długa i zawiera towary podzielone na kilka grup. Należą do nich: materiały wybuchowe (np. fajerwerki), gazy palne, gazy niepalne, gazy toksyczne, ciecze palne, łatwopalne substancje stałe (np. zapałki), substancje podatne na samozapłon (np. fosfor), substancje niebezpieczne w wyniku kontaktu z wodą, substancje utleniające (np. nawozy), nadtlenek organiczny, substancje toksyczne (np. pestycydy), substancje zakaźne (np. próbki krwi), substancje radioaktywne, substancje żrące oraz substancje biologiczne. Co ciekawe, do towarów niebezpiecznych zaliczane są również magnesy, telefony czy poduszki powietrzne.

Należy mieć świadomość, że nieprawidłowe obchodzenie się z nimi w czasie transportu niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Należy do nich ryzyko zachwiania równowagi funkcjonowania organizmów żywych oraz ogromne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Uprawnienia kierowcy przewożącego towary niebezpieczne
Właśnie, dlatego kierowca przewożący materiały niebezpieczne musi posiadać odpowiednie kwalifikacje takie, jak znajomość przepisów ruchu drogowego oraz innych przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w razie wypadków np. posługiwania się sprzętem przeciwpożarowym. Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych pozwala zdobyć wszelką potrzebną wiedzę i umiejętności. Wymaga jednak ukończenia 21 lat oraz posiadania prawa jazdy przez co najmniej 3 lata.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *