Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Z reguły w przedsiębiorstwach powoływane są specjalne komórki organizacyjne, których pracownicy wykonują zadania służby BHP. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w niektórych przypadkach pracodawca

Read More

Share