Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Z reguły w przedsiębiorstwach powoływane są specjalne komórki organizacyjne, których pracownicy wykonują zadania służby BHP. Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w niektórych przypadkach pracodawca może sam wykonywać zadania służby. Podstawowym warunkiem jest jednak odbycie odpowiedniego szkolenia.

Charakterystyka szkolenia
Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP według wytycznych powinno trwać minimum 64 godziny lekcyjne po 45 minut. Organizuje się je w formie kursu lub seminarium. Szkolenie powinno uwzględniać nie tylko przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej, ale również stosowne ćwiczenie i zilustrowanie przekazywanej wiedzy za pomocą właściwych materiałów dydaktycznych. Najczęściej są to prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe czy szkoleniowe. Coraz częściej wykorzystywane są również specjalne programy komputerowe, a uczestnicy chętnie korzystają z przygotowywanych zestawów ćwiczeń z instrukcjami. W ramach materiałów edukacyjnych powinny zostać przekazane uczestnikom szkolenia również aktualne przepisy prawne związane z BHP. To one są bowiem podstawą funkcjonowania służby BHP.

Cel szkolenia
Cele szkolenia są jasno sprecyzowane. Pierwszym jest umiejętność identyfikacji zagrożeń zawodowych i oceny ryzyka ich występowania w danym przedsiębiorstwie. Kolejny to uzyskanie wiedzy w zakresie kontroli i oceny stanu BHP. Pracodawca po odbyciu szkolenia powinien potrafić zorganizować rozmaite przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Następnym celem szkolenia jest zapoznanie pracodawcy z metodami eliminowania lub co najmniej ograniczania czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych na danym stanowisku pracy. Niezwykle ważną i przydatną umiejętnością jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych. W momencie wypadku bardzo często emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem. Rzetelna wiedza w tym zakresie pozwoli działać skuteczniej i pewniej w kryzysowych sytuacjach. Bardzo istotne w tym kontekście jest także umiejętne określanie działań profilaktycznych. Jednym z ostatnich celów szkolenia pracodawców jest uzyskanie wiedzy na temat popularyzacji zagadnień BHP wśród pracowników.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *