Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Pracownicy służby BHP oraz osoby, które wykonują zadania tej służby są zobowiązane do odbycia okresowych szkoleń. Takie szkolenie powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat, a czas jego trwania powinien wynosić co najmniej 32 godziny lekcyjne, w tym 4 godziny ćwiczeń.

Czym jest służba BHP?
Służba BHP to wyspecjalizowana i wyodrębniona jednostka organizacyjna, która w zakładzie pracy podejmuje działalność profilaktyczną w celu zapobiegania rozmaitym zagrożeniom oraz dąży do poprawy i optymalizacji warunków pracy. Pełni również rolę organu doradczego w tym zakresie. Służba BHP podlega pracodawcy. Powinna być utworzona w każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym od 100 do 600 pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 600 pracowników, powinien zatrudniać w pełnym wymiarze pracy minimum jednego pracownika służby BHP na 600 pracowników. Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 100 pracowników, ma możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku.

Charakterystyka i cel szkolenia
Szkolenie przeprowadzane jest w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, w trakcie, którego uczestnik sam przyswaja wiedzę na temat poszczególnych zagadnień BHP na podstawie materiałów dydaktycznych dostarczonych mu przez organizatora szkolenia. W trakcie szkolenia organizator wykorzystuje różnego rodzaju ćwiczenia oraz materiały dydaktyczne np. prezentacje czy filmy. Wszystko po to, aby uczestnicy byli w stanie łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę.

Podstawowym celem okresowego szkolenia BHP jest aktualizacja i uzupełnienie posiadanej wiedzy i umiejętności. Pewne przepisy ulęgają przecież zmianom, pojawiają się nowe zasady, a wiele wiadomości z upływem czasu po prostu traci na aktualności. Pracownicy służby BHP w trakcie szkolenia powinni przede wszystkim zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi związanym z BHP. Jest to, bowiem podstawa ich działania. Celem szkolenia jest także wykształcenie umiejętności organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących BHP.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *