Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych – opis i cel szkolenia

Pracownicy inżynieryjno-techniczni to dosyć specyficzna grupa pracowników. Należą do nich przede wszystkim projektanci, konstruktorzy, technologowie oraz organizatorzy produkcji. Przydzielając danego pracownika do tej grupy szkoleniowej pracodawca powinien kierować się głównie charakterem oraz rodzajem wykonywanych zadań, a nie nazwą samego stanowiska.

Kwalifikacja pracowników inżynieryjno-technicznych
Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do grona pracowników inżynieryjno-technicznych należą przede wszystkim pracownicy związani z projektowaniem budynków i pomieszczeń pracy oraz wszelkich maszyn i urządzeń służących do wykonywania pracy, a także osoby, które zajmują się projektowaniem wyposażenia stanowisk pracy oraz pomieszczeń sanitarnych. To także wszelkie osoby, których zadaniem jest projektowanie i organizacja procesów produkcji, z naciskiem na procesy technologiczne.

Zgodnie z rozporządzeniem w szkoleniach dla pracowników inżynieryjno-technicznych nie powinny brać udziału np. osoby zatrudnione na stanowisku inżyniera informatyka czy projektanci budynków mieszkalnych.

Jak wygląda szkolenie i jaki jest jego cel?
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych może, w zależności od potrzeb, przybierać formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenie odbywa się na podstawie odpowiednio przygotowanych materiałów dydaktycznych, do których należą przede wszystkim prezentacje multimedialne oraz filmy szkoleniowe. W przypadku samokształcenia kierowanego pojawiają się także dodatkowe materiały szkoleniowe np. skrypty czy zestawy pytań kontrolnych.

Szkolenia ma na celu przede wszystkim aktualizację i uzupełnienie wiedzy na temat BHP oraz wykształcenie w pracowniku pewnych podstawowych umiejętności związanych z oceną zagrożeń wynikających z wykonywania określonej pracy. Po przejściu szkolenia, bez względu na jego formę, pracownik powinien potrafić zorganizować sobie pracę i stanowisko pracy zgodnie z wytycznymi BHP oraz podstawowymi zasadami ergonomii. W ten sposób jest w stanie zapobiegać albo w znacznym stopniu ograniczać zagrożenia występujące w środowisku pracy.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *