Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych – opis i cel szkolenia

Wydawać by się mogło, że praca przy biurku nie niesie ze sobą żadnych poważnych zagrożeń. Tymczasem również pracownicy administracyjni i biurowi podlegają okresowym szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście, zagadnienia poruszane w trakcie takich szkoleń różnią się od tych, które znajdują się w programach szkoleń np. dla pracowników pracujących na wysokościach czy obsługujących maszyny.

Pracownik administracyjno-biurowy, czyli kto?
Pracownicy administracyjno-biurowi to dosyć szerokie pojęcie. Obejmuje ono pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników jednostek służby zdrowia, pracowników szkół oraz innych placówek o charakterze oświatowym, pracowników jednostek naukowo-badawczych. Charakter ich pracy z pewnością wiąże się z narażeniem na szkodliwe dla zdrowia czynniki. Praca biurowa może być uciążliwa. Może generować pewne problemy zdrowotne. Dlatego pracownicy biurowi również objęci zostali obowiązkowymi szkoleniami BHP.

Opis szkolenia i jego cele
Szkolenie dla pracowników biurowych i administracyjnych organizowane jest w różnych formach. Najczęściej jest to seminarium lub kurs. Chociaż istnieje również możliwość samokształcenia kierowanego.

Warto zainteresować się tą formą szkolenia, ponieważ daje ona pracownikowi sporą niezależność. Takie szkolenie umożliwia uzyskanie, a także aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, na podstawie materiałów, które przekazuje uczestnikowi szkolenia organizator. Z reguły przesyłane są one za pośrednictwem poczty lub Internetu. Organizator szkolenia jednocześnie zapewnia kursantom wszelkie potrzebne konsultacje np. gdy pojawiają się pytanie i wątpliwości związane z określonym zagadnieniem.

Niezbędnym elementem wszystkich szkoleń z zakresu BHP są właściwie przygotowane materiały szkoleniowe. W przypadku szkolenia w formie seminarium lub kursu dominują prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe. Natomiast uczestnicy szkolenia kierowanego otrzymują odpowiednie skrypty, zestawy ćwiczeń, zbiory przepisów oraz zestawy pytań kontrolnych.

Pracownicy biorą udział w szkoleniach BHP, aby zaktualizować i uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Po odbyciu szkolenia powinni oni umieć ocenić zagrożenia związane z wykonywaniem swojej pracy, znać metody przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz wiedzieć, jakie są zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *